slide-2.png

Vrijwaring

De mensen van de Praktijk zijn geen artsen of psychologen. Zij hebben daarom niet de bevoegdheid u genezen te verklaren na een gebed. 

Voor de Praktijk is een persoon pas werkelijk genezen, indien ook de behandelde arts hem / haar genezen heeft verklaard. Tot dan adviseert de Praktijk door te gaan met eventuele behandelingen en/of medicijnen van de arts en niet te stoppen op eigen initiatief. 

Het team van de Praktijk voor Gebedsgenezing kan na een vrijwillig gebed niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (vermeende) schade en/of letsel dan ook.