slide-2.png

2. Wat is Gods wil hier op aarde?

in Studies
14. 02. 19
posted by: administrator
Hits: 2787


Een regel uit het "Onze Vader" gebed wat Jezus ons leert in Mattheus 6:
"Uw wil geschied op de aarde gelijk als in de hemel.” 

Het gebed leert ons dat God een Vader voor je wil zijn. God de Vader is een liefdevolle volmaakte Vader.
God wil wat in de hemel gebeurt ook hier op de aarde gebeurt, dus ook in jouw en mijn leven.

Gebeuren er in de hemel dingen zoals ziekte, armoede, haat, zonde, leugen, ruzie, haat, oorlog, enz.? Nee, natuurlijk niet. In de hemel heerst een hemelse liefde, vrede, rust, rechtvaardigheid, geborgenheid, eerlijkheid, blijdschap, enz.

De wil van God voor jouw leven is dat diezelfde hemelse dingen ook in jouw leven plaatsvinden.

God wil die hemelse liefde voor jou en voor ieder mens.