slide-2.png

Mensen die lezen moeilijk vinden of dyslexie hebben

19. 02. 04
posted by: Super User
Hits: 57

De BasisBijbel is een bijbel in makkelijk Nederlands. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden, bijvoorbeeld vanwege dyslexie. ,

Echte bijbelwoorden (bijvoorbeeld zondvloed, tabernakel) zijn vervangen door gewonere (grote overstroming, tent). 

Hier en daar is tekst toegevoegd om een zin duidelijker te maken. Deze woorden zijn weergegeven in grijs. In aantekeningen worden dingen uitgelegd en zijn verbanden te ontdekken met andere bijbelgedeelten.

De BasisBijbel mag niet als vertaling beoordeeld worden. Het is meer een 'hertaling.' De oude Statenvertaling is daarbij als uitgangspunt gebruikt, maar ook andere vertalingen zijn geraadpleegd.

Meer informatie vind je op de site www.BasisBijbel.nl