slide-2.png

Gebed om bevrijding

in Gebeden
14. 02. 18
posted by: administrator
Hits: 8904

Als wij dagelijks een dergelijk gebed bidden, 
dan zal Gods Geest iets geweldigs gaan doen in ons leven. 


O Jezus, U bent zachtmoedig en nederig. 

Help mij en bevrijd mij, Jezus
van de angst om vernederd te worden 
van de angst om verdacht te worden 
van de angst om een berisping te ondergaan
van de angst om uitgelachen te worden
van de angst om vergeten te worden 
van de angst om onrechtvaardig behandeld te worden 

van het verlangen om geliefd te worden 
van het verlangen om verheerlijkt te worden 
van het verlangen om geëerd te worden 
van het verlangen om geprezen te worden 
van het verlangen om verkoren te worden 
van het verlangen om geraadpleegd te worden 
van het verlangen om goedgekeurd te worden 

En Jezus, 
verleen mij de genade om te verlangen 
dat men anderen meer waardeert dan mij 
dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik
dat anderen gekozen worden en ik opzij gezet
dat men te alle tijde aan anderen de voorkeur geeft 
dat anderen heiliger mogen worden dan ik
als ik maar zo heilig word als nodig is