slide-2.png

De mensen achter de praktijk

14. 02. 17
posted by: administrator
Hits: 4013

Het team van medewerkers van de Praktijk voor Gebedsgenezing wordt bemand door
Tineke Hanique (initiatiefneemster) en Eric van der Scheer (secretaris). Het team en het werk wordt ondersteund door gebed-partners en telefoonmedewerkers. 

Het werk doen ze op geheel vrijwillige basis, zonder enig winstbejag (uitspraak van Jezus Christus: "Maak zieken beter... voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets").

De medewerkers van de Praktijk zijn geen professionals op medisch of maatschappelijk gebied. Zij hanteren de Goddelijke (genezings)principes welke beschreven staan in de Bijbel en zien Jezus als leermeester en voorbeeld. 

De Praktijk voor Gebedsgenezing vertegenwoordigt geen kerk of kerkgenootschap. 
De meeste medewerkers zijn persoonlijk wel aangesloten bij een kerk. 

De beweegredenen om te bidden voor mensen is:
* het geroepen weten door God om de gaven van genezing in praktijk te brengen 
* het bewogen zijn met de mens die ziek is en/of problemen heeft
* het overtuigd zijn van de kracht van het gebed
* het geloof dat Jezus Christus de verhoorder is van de gebeden 
* het geloof dat Jezus Christus de Goddelijke Bron is van liefde en herstel