slide-2.png

De doelstelling van de praktijk

14. 02. 17
posted by: administrator
Hits: 2496

De doelstelling van de Praktijk is:

  • Bidden voor ieder mens, ongeacht herkomst, levensovertuiging en/of religie, voor alle lichamelijke, psychische en andere problemen
  • Uitvoeren van de Goddelijke opdracht en roeping
  • In praktijk brengen van de gaven van genezing
  • Het geven van lezingen / onderwijs over de genezende Jezus-principes vanuit de Bijbel


Voor God is alles mogelijk!

De mensen van de Praktijk zijn geen artsen of psychologen. Ze hebben daarom niet de bevoegdheid om u genezen te verklaren. Dit kan alleen uw behandelend arts. 
De praktijk adviseert dan ook om, totdat uw behandelend arts u genezen heeft verklaard, door te gaan met eventuele behandeling en / of medicijnen.